A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár zárvatartása 2020.03.12-től

Az Egyetem által kiadott 4/2020 (III.18) rektori - kancellári együttes utasítással összhangban
 
a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
2020.03.12-től határozatlan ideig zárva tart.
 
 
 
A zárvatartás időtartamára a kölcsönzött könyvekre késedelmi díjat nem számítunk fel.
 
A zárvatartás alatt a Könyvtár nem látogatható.
 
A könyvek kölcsönzése a zárvatartás alatt szünetel.
 
Visszahozatal: a kikölcsönzött könyvek az Egyetem főbejárata, illetve a Könyvtár bejárata mellett a folyosón elhelyezett könyvbedobó ládába helyezhetők.
 
Olvasószolgálati kérdésekben érdeklődhetnek a konyvtar@lib.szie.hu e-mail címen.
 
Könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos információ kérhető a konyvtarkozi@lib.szie.hu e-mail címen.
 
Az alábbi szolgáltatások elektronikus úton történő kapcsolattartással működnek ezen időszakban:
 
A Könyvtár elérhetősége a zárvatartás alatt:
 
tel. (28) 522–000/1041, email: titkarsag@lib.szie.hu
 
 
Könyvtárunk honlapja, az elektronikus könyvtári katalógus, valamint az adatbázisok a zárvatartás alatt is elérhetőek:
                                  adatbázis naprakész hírek: http://lib.szie.hu/szie-adatbazis-hirek