DOI

A DOI (Digital Object Identifier) az elektronikus dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgáló egyedi azonosító.

A DOI azonosító előnyei:

  • állandó azonosító, ezért a DOI-s linkek akkor is a dokumentumra mutatnak majd, ha az eredeti helyéről máshová költözött;
  • a DOI nemzetközileg elterjedt, itthon is terjedő azonosító, a kiadók többsége alkalmazza;

A DOI azonosítókat két ügynökségen keresztül lehet készíteni:

Az MTA Könyvtár és Információs Központ tagja a CrossRef, valamint a DataCite szervezeteknek, így DOI azonosítót tud regisztrálni folyóiratcikkekhez, könyvekhez, PhD dolgozatokhoz a felsőoktatási intézmények, kiadók és szerkesztőségek számára.

A DataCite szervezetnél regisztrálható DOI csak azonosításra szolgál, jelenleg térítésmentesen igényelhető. A CrossRef-nél regisztrálható DOI az azonosításon túl növelheti a kiadvány weboldalának látogatottságát, ezáltal a hivatkozások száma is emelkedhet. Ezt az azonosítót a mindenkori díjszabás szerint tudja biztosítani az MTA KIK.

A DOI azonosító igénylésének menete a Szent István Egyetemen:

A DOI azonosító igénylését a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban kell jelezni. A szerződéskötés menetéről Könyvtárunk részletes tájékoztatást nyújt és a Szent István Egyetem esetében kitöltendő szerződés formanyomtatványát biztosítja a kérő intézmény számára. A kitöltött, aláírásokkal ellátott szerződést Könyvtárunk számára kell eljuttatni, amelyet az MTA Könyvtár és Információs Központ illetékes szervezeti egységéhez továbbítunk. Ezt követően kapjuk meg a DOI azonosítóhoz szükséges prefixet, amelyet átadunk a kérő intézménynek és módszertani segítséget nyújtunk annak használatában, a DOI azonosítók helyes képzésében.

Az MTA KIK-től kapott prefix birtokában a szerkesztőségek maguk képzik a DOI azonosítókat. A prefix azonosítja a kiadványt, tehát egy adott folyóirat, könyv minden részdokumentumában azonos. A DOI azonosító suffix része azonosítja a cikkeket, fejezeteket, amelyet a szerkesztőség képez. CrossRef típusú szerződés esetén az azonosító képzésén túl a szerkesztőségnek teljesítenie kell az ún. Cross-linking kötelezettséget is: a cikkek/fejezetek irodalomjegyzékében fel kell tüntetni minden olyan forrás DOI azonosítóját (az elektronikus változatban linkként), amelyet szintén a CrossRef szervezetnél regisztráltak más kiadványok.

A DOI azonosítók elkészítését és a dokumentumokon történő elhelyezését követően a DOI azonosítóval ellátott közleményeket teljes szöveggel elérhetővé kell tenni megfelelő minőségben, PDF formátumban. A kiadónak vállalnia kell, hogy a folyóiratcikkeket legalább 10 évig tárolja és közzéteszi a folyóirat honlapján, valamint archiválja a Szent István Egyetem Archívumban és az MTA KIK REAL repozitóriumban. Könyvek, könyvfejezetek esetében is biztosítani kell a teljes szövegű elérést, itt is javasolt a tudományos közleményeket megfelelő minőségben a Szent István Egyetem Archívumban és az MTA KIK REAL repozitóriumban archiválni.

A dokumentumok feltöltését, elérhetővé tételét követően szükséges a teljes szövegre mutató linkek MTA KIK számára történő továbbítása a DOI azonosítók élesítéséhez.

DOI azonosító igénylésével kapcsolatos igényét az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

E-mail: titkarsag@lib.szie.hu

Telefon: 0628/522-000 1041-es mellék