Szakdolgozóknak

Szakdolgozatot író hallgatóinknak módszertani segítséget nyújtunk az adatbázisok, katalógusok használatában, tanácsokat adunk a hatékony kereséshez és a helyes szakirodalmi hivatkozás elkészítéséhez.

A módszertani segítségnyújtás a Könyvtár Tájékoztató Szolgálatán vehető igénybe. Emellett lehetőség van előzetes időpontegyeztetéssel egyéni vagy csoportos konzultációra is jelentkezni.

Tájékoztató Szolgálat elérhetőségei:

E-mail cím: tajekoztatas@lib.szie.hu

Telefon: 06-28/522-000/1173

 

Hasznos információk szakdolgozatíróknak

A dolgozat formai és tartalmi követelményeit az egyes karok Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának melléklete tartalmazza. A javasolt szerkezeti felépítésről és az adott karon előírt hivatkozási formátumról részletesen a követelményrendszerből tájékozódhatnak.

Módszertani könyvek állományunkból, amelyek segíthetnek:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Partvonal Kvk., 2012.
  • Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsőfokon. Budapest: Krónika Nova, 2002.
  • G. Szabó Sára, Gombos Péter: Hogyan írjunk (és gépeljünk) szakdolgozatot. Kaposvár: Profunda Könyvek, 2009.
  • Kovács ildikó Éva: Tudományos írásművek készítése: minden, amit tudnunk kell a szakdolgozatíráshoz. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2012.
  • Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozatíróknak). Budapest: Perfekt, 2004.
  • Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát?: Módszertani tananyag a gazdasági felsőoktatás hallgatói számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.
  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna: Hogyan írjunk...?: 101 tanács (szak)dolgozatíróknak. Budapest: Alinea, 2009.

Hivatkozások

Az irodalomjegyzék azon könyvek, tanulmányok, cikkek és egyéb szakirodalmi források felsorolása, amelyekre a dolgozatban a hallgató hivatkozik. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének kezdőbetűi alapján alfabetikus sorrendben kell összeállítani.

Az irodalomjegyzékbe csak olyan munka vehető fel, melyre a szövegben hivatkozás történik, és minden forrásmunka pontos megjelölése és az irodalmi hivatkozások közötti felsorolása kötelező. Formailag, tipográfiailag egységességre kell törekedni, a kari szabályzatok előírásai alapján.

Már a szakdolgozat készítésénél ajánlott valamely bibliográfiakezelő szoftver használata a felhasznált szakirodalom adatainak kezeléséhez. Bibliográfiakezelő segédprogramokról részletesebben itt olvashatnak.