Habilitációs igazolás

Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat előírása szerint a habilitációs pályázati anyag része a Könyvtártól igényelt habilitációs igazolás, amely a Magyar Tudományos Művek Tárában a szerző által feltöltött adatok alapján elkészült tudománymetriai táblázatok (Általános értékelő táblázat, MTA tudományterületi összefoglaló táblázat) adatait tartalmazza. Az igazolás az értékelő táblázatok eredetiségét hitelesíti, a közlemények helyességéért minden felelősség a szerzőt terheli.

A habilitációs igazolás kiállítását megelőzően közleményellenőrzést végzünk, amely során az adatok mellett ellenőrizzük a besorolásokat, az intézményi hozzárendeléseket, külső azonosítókat, a publikációk elérhetőségét. A hiányos adatú közlemények javításához a szerző együttműködése, szükség esetén a publikáció rendelkezésre bocsátása is elengedhetetlen a publikációs lista megfelelő jóváhagyottsági, ellenőrzöttségi állapotához.

Tudományterülettől, tételszámtól és a felvitt tételek minőségétől függően az ellenőrzés szerzőnként több munkanapot vesz igénybe, ezért a habilitációs igazolás igénylését legalább három héttel a határidő előtt jelezzék.

Habilitációs igazolásra vonatkozó igényét az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

E-mail: mtmt@lib.szie.hu

Telefon: +36-28-522-000/ 1171

Személyesen munkaidőben: A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár MTMT adminisztrátorainál

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Az igazolás elkészültéről email útján értesítjük, amelyhez az elektronikus változatot is mellékeljük. Az értesítést követően az igazolás eredeti példánya személyesen a Könyvtár titkárságán átvehető munkaidőben.