Központi elérhetőségek

Elérhetőségeink

Szervezeti egység E-mail Telefon

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Titkárság

titkarsag@lib.szie.hu

(28)522-000/1041
(28)522-004

Olvasószolgálat, kölcsönzés

konyvtar@lib.szie.hu

(28)522-000/1173

Tájékoztatás

tajekoztatas@lib.szie.hu (28)522-000/1174

Könyvtárközi kölcsönzés

konyvtarkozi@lib.szie.hu (28)522-000/1171

Könyvgyarapítás

konyvgyarapitas@lib.szie.hu (28)522-000/1044

Folyóirat-gyarapítás

folyoiratgyarapitas@lib.szie.hu (28)522-000/1043

MTMT

mtmt@lib.szie.hu (28)522-000/1171

E-learning

elearning@szie.hu (28)522-000/1177
Repozitórium és Plágiumellenőrzés archivum@szie.hu
(28)522-000/1049
(28)522-000/1177

Levéltár

leveltar@lib.szie.hu (28)522-000/1170
(28)522-004