Tájékoztató a Frascati-rendszerű tudomány-rendszertani osztályozás bevezetéséről a Magyar Tudományos Művek Tárában

A tudomány-rendszertani osztályozás Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) való bevezetéséről 2018. február 21-én megbeszélést tartottak az MTA Doktori Tanács és az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) képviselői:
 
Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja, az MTA Doktori Tanács elnöke; Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja, az MTA Doktori Tanács tagja, egyúttal az MTMT Tudományos Tanácsában a DT képviselője; Kozári Monika főosztályvezető-helyettes, az MTA Doktori Tanács Titkárságának vezetője; Holl András, az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese, Soós Sándor, a KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya vezetője.
 
A megbeszélést követően az elhangzottak alapján az MTA KIK a következő tájékoztatást adja az MTMT-ben bevezetni kívánt Frascati rendszerű osztályozással kapcsolatban:
- Az MTA Doktori Tanácsa által a közelmúltban bevezetett saját tudomány-rendszertani osztályozás célja a kutatók tudományos tevékenységi területének megjelölése, míg az MTMT által bevezetni kívánt Frascati-osztályozás az egyes tudományos közlemények besorolására szolgál. A két osztályozás tehát eltérő célokat szolgál, különböző követelményeknek felel meg. Az osztályozások bizonyos részletei ugyan közelíthetőek lehetnek egymáshoz, alapvetően azonban céljaiknak megfelelően különbözniük kell. Meg kell vizsgálni a közelítések lehetőségét, de nem lehet egyetlen egységes rendszer alkalmazását megkövetelni.
- Az MTMT által bevezetni kívánt Frascati-osztályozás jelentősége abban áll, hogy nemzetközileg használt és elfogadott.
- Az MTMT-ben bevezetni kívánt osztályozás a korábbi szolgáltatásokat nem érinti. Az MTA tudományos osztályainak egyéni értékelést szolgáló táblázatai nem változnak, ezek tartalmát és struktúráját az MTA osztályainak igényei szabják meg. A publikációs listák alapértelmezett megjelenítése nem változik. A bevezetendő osztályozás szűrési lehetőséget teremt: nem csak kutatóra vagy intézményre lehet majd a listákat szűkíteni, hanem specifikus tudományterületre is. A Frascati-osztályozás a nemzetközileg látható publikációs és idézettségi kibocsátásra vonatkozóan lehetőséget ad az eddigieknél részletesebb tudományterületi bontásban készülő adatszolgáltatásra (bibliometriai mutatók) mindazoknak, akik ezt igénylik.
- A Frascati-osztályozás bevezetése megteremti majd annak a lehetőségét, hogy minden közleményt a saját területén publikált közleményekkel lehessen összehasonlítani. Az MTMT adatait felhasználó szervezeteknek kell eldönteniük, tudják-e, kívánják-e alkalmazni ezt a funkciót egy adott értékelési feladathoz.
- Az MTMT-ben rögzített közlemények besorolására többféle automatikus mechanizmus megvalósítását tervezzük. A besorolásokat a szerzők felülbírálhatják vagy finomíthatják majd. Azokban az esetekben, ahol a besorolás automatikusan nem adható meg – pl. monográfiák –, a szerző választhatja majd ki a tudományterületet.
- Az MTMT-ben bevezetendő osztályozásról az MTA tudományos osztályait részletesen tájékoztatjuk.
 
Holl András

Forrás: https://www.mtmt.hu